Skip to content

Saraswathi Ashtothram in English – 108 Names

Saraswathi Ashtothram or Saraswathi Ashtottara Shatanamavali or 108 names of Saraswathi Devi or Maa Saraswathi ji ke 108 naamPin

Saraswathi Ashtothram or Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali is the 108 names of Saraswathi Devi. Get Sri Saraswathi Ashtothram in English Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Saraswathi Devi with devotion.

Saraswathi Ashtothram in English – 108 Names 

ōṁ sarasvatyai namaḥ |
ōṁ mahābhadrāyai namaḥ |
ōṁ mahāmāyāyai namaḥ |
ōṁ varapradāyai namaḥ |
ōṁ śrīpradāyai namaḥ |
ōṁ padmanilayāyai namaḥ |
ōṁ padmākṣyai namaḥ |
ōṁ padmavaktrāyai namaḥ |
ōṁ śivānujāyai namaḥ | 9 |

ōṁ pustakabhr̥tē namaḥ |
ōṁ jñānamudrāyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpāyai namaḥ |
ōṁ mahāvidyāyai namaḥ |
ōṁ mahāpātakanāśinyai namaḥ |
ōṁ mahāśrayāyai namaḥ |
ōṁ mālinyai namaḥ | 18 |

ōṁ mahābhōgāyai namaḥ |
ōṁ mahābhujāyai namaḥ |
ōṁ mahābhāgāyai namaḥ |
ōṁ mahōtsāhāyai namaḥ |
ōṁ divyāṅgāyai namaḥ |
ōṁ suravanditāyai namaḥ |
ōṁ mahākālyai namaḥ |
ōṁ mahāpāśāyai namaḥ |
ōṁ mahākārāyai namaḥ | 27 |

ōṁ mahāṅkuśāyai namaḥ |
ōṁ pītāyai namaḥ |
ōṁ vimalāyai namaḥ |
ōṁ viśvāyai namaḥ |
ōṁ vidyunmālāyai namaḥ |
ōṁ vaiṣṇavyai namaḥ |
ōṁ candrikāyai namaḥ |
ōṁ candravadanāyai namaḥ |
ōṁ candralēkhāvibhūṣitāyai namaḥ | 36 |

ōṁ sāvitryai namaḥ |
ōṁ surasāyai namaḥ |
ōṁ dēvyai namaḥ |
ōṁ divyālaṅkārabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ vāgdēvyai namaḥ |
ōṁ vasudhāyai namaḥ |
ōṁ tīvrāyai namaḥ |
ōṁ mahābhadrāyai namaḥ |
ōṁ mahābalāyai namaḥ | 45 |

ōṁ bhōgadāyai namaḥ |
ōṁ bhāratyai namaḥ |
ōṁ bhāmāyai namaḥ |
ōṁ gōvindāyai namaḥ |
ōṁ gōmatyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ jaṭilāyai namaḥ |
ōṁ vindhyavāsāyai namaḥ |
ōṁ vindhyācalavirājitāyai namaḥ | 54 |

ōṁ caṇḍikāyai namaḥ |
ōṁ vaiṣṇavyai namaḥ |
ōṁ brāhmyai namaḥ |
ōṁ brahmajñānaikasādhanāyai namaḥ |
ōṁ saudāminyai namaḥ |
ōṁ sudhāmūrtyai namaḥ |
ōṁ subhadrāyai namaḥ |
ōṁ surapūjitāyai namaḥ |
ōṁ suvāsinyai namaḥ | 63 |

ōṁ sunāsāyai namaḥ |
ōṁ vinidrāyai namaḥ |
ōṁ padmalōcanāyai namaḥ |
ōṁ vidyārūpāyai namaḥ |
ōṁ viśālākṣyai namaḥ |
ōṁ brahmajāyāyai namaḥ |
ōṁ mahāphalāyai namaḥ |
ōṁ trayīmūrtyai namaḥ |
ōṁ trikālajñāyai namaḥ | 72 |

ōṁ triguṇāyai namaḥ |
ōṁ śāstrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ śumbhāsurapramathinyai namaḥ |
ōṁ śubhadāyai namaḥ |
ōṁ svarātmikāyai namaḥ |
ōṁ raktabījanihantryai namaḥ |
ōṁ cāmuṇḍāyai namaḥ |
ōṁ ambikāyai namaḥ |
ōṁ muṇḍakāyapraharaṇāyai namaḥ | 81 |

ōṁ dhūmralōcanamardanāyai namaḥ |
ōṁ sarvadēvastutāyai namaḥ |
ōṁ saumyāyai namaḥ |
ōṁ surāsuranamaskr̥tāyai namaḥ |
ōṁ kālarātryai namaḥ |
ōṁ kalādhārāyai namaḥ |
ōṁ rūpasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
ōṁ vāgdēvyai namaḥ |
ōṁ varārōhāyai namaḥ | 90 |

ōṁ vārāhyai namaḥ |
ōṁ vārijāsanāyai namaḥ |
ōṁ citrāmbarāyai namaḥ |
ōṁ citragandhāyai namaḥ |
ōṁ citramālyavibhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ |
ōṁ kāmapradāyai namaḥ |
ōṁ vandyāyai namaḥ |
ōṁ vidyādharasupūjitāyai namaḥ | 99 |

ōṁ śvētānanāyai namaḥ |
ōṁ nīlabhujāyai namaḥ |
ōṁ caturvargaphalapradāyai namaḥ |
ōṁ caturānanasāmrājyāyai namaḥ |
ōṁ raktamadhyāyai namaḥ |
ōṁ nirañjanāyai namaḥ |
ōṁ haṁsāsanāyai namaḥ |
ōṁ nīlajaṅghāyai namaḥ |
ōṁ brahmaviṣṇuśivātmikāyai namaḥ | 108 |

ithi sri saraswathi ashtottara shatanamavali sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *