Skip to content

# Choose Language:

Sai Baba Pancharatna Stotram in English Lyrics

Sai Baba Pancharatna StotramPin

Get Sri Sai Pancharatna stotram in English lyrics here and chant it with devotion for the grace of Shiridi Sai Baba.

Sai Baba Pancharatna Stotram in English Lyrics 

Pratyaksha Daivam Pratibhanda Nasanam
Satya Swaroopam Sakalarti Nasanam ||
Soukya Pradam Shantha Mano Jnana Roopam
Sainatham Sadgurum Charanam Namami || 1 ||

Bhaktavanam Bhaktimatham Shubhajanam
Mukti Pradam Bhakta Manoharam ||
Vibhum Jnana Susheela Rupineem
Sainatham Sadgurum Charanam Namami || 2 ||

Kaarunya Murti Karunaya Taksham Karare
Mabhyarthitha Dasa Vargham ||
Kamadhi Shadvargajitham Varenyam
Sainatham Sadgurum Charanam Namami || 3 ||

Vedanta Vedya Vimalanta Rangam
Dhyanadi Rudham VaraSevya Sadgurum ||
Thyagi Mahalsapathi Sevitagram
Sainatham Sadgurum Charanam Namami || 4 ||

Patrigrame Jatham Vara Shirdi Grama Nivasam
Shri Venkatesa Maharshi Shishyam ||
Shankaram Shubha Karam Bhakti Mataam
Sainatham Sadgurum Charanam Namami || 5 ||

Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *