Skip to content

# Choose Language:

Deva Devam Bhaje Lyrics in English – Annamayya Keerthana

Deva Devam Bhaje Lyrics - Annamayya Keerthana - MS SubbulakshmiPin

Deva Devam Bhaje is a popular keerthana by Sri Tallapaka Annamacharya. Its rendition by MS Subbulakshmi is very popular. Get Deva Devam Bhaje Lyrics in English Pdf here and chant it for the grace of Lord Rama.

Deva Devam Bhaje Lyrics in English – Annamayya Keerthana 

Deva devam bhaje divya prabhavam |
ravanasura vairi rana pungavam ||

Raja vara sekharam ravi kula sudhakaram
ajanubahum neelabhra kayam |
rajari kodanda raja deeksha gurum
rajeeva lochanam ramachandram ||

Neela jeemoota sannibha sareeram ghana vi
sala vaksham vimala jalaja nabham |
talahi nagaharam dharma samsthapanam
bhoo lalanadhipam bhogi sayanam ||

Pankajasana vinuta parama narayanam
sankararjita janaka chapa daLanam |
lanka vinasanam lalita vibheeshanam
venkatesam sadhu vibudha vinutam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *