Skip to content

# Choose Language:

Baglamukhi Chalisa in English – Jai Jai Jai Shri Bagla Mata

Baglamukhi chalisa lyrics pdfPin

Baglamukhi Chalisa is 40-verse stotra for worshipping Goddess Bagalamukhi, who is one of the Dasamahavidyas. Get Shri Baglamukhi Chalisa in English Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Mata Baglamukhi Devi.

Baglamukhi Chalisa in English – Jai Jai Jai Shri Bagla Mata 

।। doha ।।

sir navai baglamukhi likhun chalisa aaj |
kripa karahu mopar sada pooran ho mam kaaj॥

।। chaupai ।।

jai jai jai shri bagla mata|
adishakti sab jag ki trata॥ 1 ॥

bagla sam tab aanan mata|
ehi te bhayu naam vikhyata॥ 2 ॥

shashi lalat kundal chhavi nyari|
asatuti karahin dev nar nari॥ 3 ॥

pitvasan tan par tav rajai|
hathhin mudgar gada virajai॥ 4 ॥

tin nayan gal champak mala|
amit tej prakatat hai bhala॥ 5 ॥

ratna jatit sinhasan sohai|
shobha nirakhi sakal jan mohai॥ 6 ॥

asan pitavarn maharani|
bhaktan ki tum ho varadani॥ 7 ॥

pitabhushan pitahin chandan|
sur nar nag karat sab vandan॥ 8 ॥

ehi vidhi dhyan hrday mein rakhai|
ved puran sant as bhakhai॥ 9 ॥

ab pooja vidhi karan prakasha|
jake kiye hot dukh nasha॥ 10 ॥

prathamahin pit dhvaja phaharavai|
pitavasan devi pahiravai॥ 11 ॥

kumkum akshat modak besan|
abir gulal supari chandan॥ 12 ॥

malya haridra aru phal pana|
sabahin chadhi dharye ur dhyana॥ 13 ॥

dhoop dip karpoor ki bati|
prem sahit tab karai aarti॥ 14 ॥

astuti karai hath dou jore|
puravahu matu manorath more॥ 15 ॥

matu bhagati tab sab sukh khani|
karhun kripa mopar janjani॥ 16 ॥

trividh taap sab dukh nashavahu|
timir mitkar gyan badhavahu॥ 17 ॥

bar bar main binavahun tohin|
aviral bhagati gyan do mohin॥ 18 ॥

poojanant mein havan karavai|
sa nar manavanchhit phal pavai॥ 19 ॥

sarshap hom karai jo koi|
take vash sacharachar hoi॥ 20 ॥

til tandul sang kshir miravai|
bhakti prem se havan karavai॥ 21 ॥

dukh daridra vyapai nahin soi|
nishchay sukh sampatti sab hoi॥ 22 ॥

phool ashok havan jo karai|
taake grh sukh sampatti bharai॥ 23 ॥

phal semar ka hom karijai|
nishchay vako ripu sab chhijai॥ 24 ॥

guggul ghrut homai jo koi|
tehi ke vash mein raja hoi॥ 25 ॥

guggul til sang hom karavai|
tako sakal bandh kat javai॥ 26 ॥

bilakshar ka path jo karahin|
bij mantra tumharo uchcharahin॥ 27 ॥

ek maas nishi jo kar japa|
tehi kar mitat sakal santapa॥ 28 ॥

ghar ki shuddh bhoomi jahan hoi|
sadhka jaap karai tahan soi॥ 29 ॥

sei ichchhit phal nishchay pavai|
yamai nahin kadu sanshay lavai॥ 30 ॥

athava tir nadi ke jai|
sadhak jaap karai man lai॥ 31 ॥

das sahasra jap karai jo koi|
sak kaaj tehi kar sidhi hoi॥ 32 ॥

jaap karai jo lakshahin baara|
takar hoy suyashavistara॥ 33 ॥

jo tav naam japai man lai|
alpakal mahan ripuhin nasai॥ 34 ॥

saptaratri jo papahin nama|
vako pooran ho sab kama॥ 35 ॥

nav din jaap kare jo koi|
vyadhi rahit takar tan hoi॥ 36 ॥

dhyan karai jo bandhya nari|
pavai putradik phal chari॥ 37 ॥

pratah sayan aru madhyana|
dhare dhyan hovaikalyana॥ 38 ॥

kahan lagi mahima kahaun tihari|
naam sada shubh mangalkari॥ 39 ॥

path karai jo nitya chalisa|
tehi par kripa karhin gaurisha॥ 40 ॥

।। doha ।।

santasharan ko tanay hoon|
kulapati mishr sunam|
haridvar mandal basoon|
dham haripur gram॥ 1 ॥

unnis sau pichanabe san ki|
shravan shukla maas|
chalisa rachana kiyou|
tav charanan ko daas॥ 1 ॥

1 thought on “Baglamukhi Chalisa in English – Jai Jai Jai Shri Bagla Mata”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *