Skip to content

# Choose Language:

Ganga Chalisa in English – Jai Jai Janani Harana Aghakhani

Maa Ganga Chalisa LyricsPin

Ganga Chalisa is a 40 verse devotional prayer to Maa Ganga, who is the personification of River Ganges. Get Ganga Chalisa in English Lyrics Pdf here and chant it for the grace of Maa Ganga.

Ganga Chalisa in English – Jai Jai Janani Harana Aghakhani 

॥ doha ॥

jai jai jai jag pavani, jayati devsari gang ।
jai shiv jata nivasini, anupam tung tarang ॥

॥ chaupai ॥

jai jai janani harana aghakhani ।
anand karani ganga maharani ॥

jai bhagirathi surasari mata ।
kalimal mool dalini vikhyata ॥

jai jai jahanu suta agh hanani ।
bhishm ki mata jaga janani ॥

dhaval kamal dal mam tanu saje ।
lakhi shat sharad chandr chhavi lajai ॥ 4 ॥

wahan makar vimal shuchi sohen ।
amiya kalash kar lakhi man mohen ॥

jadita ratna kanchan abhushan ।
hiya mani har, haranitam dushan ॥

jag pavani tray tap nasavani ।
taral tarang tung man bhavani ॥

jo ganapati ati poojy pradhan ।
ihoon te pratham ganga asnana ॥ 8 ॥

brahma kamandal vasini devi ।
shri prabhu pad pankaj sukh sevi ॥

sathi sahastr sagar sut tarayo ।
ganga sagar tirath dharayo ॥

agam tarang uthyo man bhavan ।
lakhi tirath haridvar suhavan ॥

tirath raj prayag akshaiveta ।
dharayo matu puni kashi karavat ॥ 12 ॥

dhani dhani surasari svarg ki sidhi ।
tarani amita pitu pad pirahi ॥

bhagirathi tap kiyo upara ।
diyo brahm tav surasari dhara ॥

jab jag janani chalyo haharai ।
shambhu jata mahan rahyo samai ॥

varsha paryant ganga maharani ।
rahin shambhoo ke jata bhulani ॥ 16 ॥

puni bhagirathi shambhuhin dhyayo ।
tab ik boond jata se payo ॥

tate matu bhen traya dhara mrityu lok,
nabha, aru patara ॥

gain patal prabhavati nama ।
mandakini gai gagan lalama ॥

mrtyu lok jahnavi suhavani ।
kalimal harani agam jag pavani ॥ 20 ॥

dhani maiya tab mahima bhari ।
dharman dhuri kali kalush kuthari ॥

matu prabhavati dhani mandakini ।
dhani sur sarit sakal bhayanasini ॥

pan karat nirmal ganga jal ।
pavat man ichchhit anant phal ॥

purav janm puny jab jagat ।
tabahin dhyan ganga mahan lagat ॥ 24 ॥

jai pagu surasari hetu uthavahi ।
tai jagi ashvamegh phal pavahi ॥

maha patit jin kahoo na tare ।
tin tare ik naam tihare ॥

shat yojan hoon se jo dhyavahin ।
nishachai vishnu lok pad pavahin ॥

nam bhajat aganit agh nashai ।
vimal gyan bal buddhi prakashe ॥ 28 ॥

jimi dhan mool dharman aru dana ।
dharman mool gangajal pana ॥

tab gun gunan karat dukh bhajat ।
grh grh sampati sumati virajat ॥

gangahi nem sahit nit dhyavat ।
durjanahoon sajjan pad pavat ॥

uddihin vidya bal pavai ।
rogi rog mukt have javai ॥ 32 ॥

ganga ganga jo nar kahahin ।
bhookha nanga kabhuhuh na rahahi ॥

nikasat hi mukh ganga mai ।
shravan dabi yam chalahin parai ॥

mahan aghin adhaman kahan tare ।
bhe naraka ke band kivaren ॥

jo nar japi gang shat nama ।
sakal siddhi pooran hvai kama ॥ 36 ॥

sab sukh bhog param pad pavahin ।
avagaman rahit hvai javahin ॥

dhani maiya surasari sukh daini ।
dhani dhani tirath raj triveni ॥

kakara gram rshi durvasa ।
sundaradas ganga kar dasa ॥

jo yah padhe ganga chalisa ।
mili bhakti aviral vagisa ॥ 40 ॥

॥ doha ॥

nit nae sukh sampati lahain, dharen ganga ka dhyan ।
ant samai sur pur basal, sadar baithi viman ॥
sanvat bhut nabhdishi, ram janm din chaitra ।
pooran chalisa kiya, hari bhaktan hit netra ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *