Skip to content

# Choose Language:

Bilva Ashtottara Shatanama Stotram in English – 108 Names

Bilva Ashtottara Shatanama StotramPin

Bilva Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Lord Shiva composed in the form of hymns, where each hymn ends with eka bilvam shivarpanam. Get Sri Bilva Ashtottara Shatanama Stotram in English Lyrics here and chant the 108 names of Lord Shiva with devotion while worshipping him with Bili Leaves.

Bilva Ashtottara Shatanama Stotram in English 

tridalaṁ triguṇākāraṁ trinētraṁ ca triyāyudham |
trijanma pāpasaṁhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 1 ||

triśākhaiḥ bilvapatraiśca acchidraiḥ kōmalaiḥ śubhaiḥ |
tava pūjāṁ kariṣyāmi ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 2 ||

sarvatrailōkyakartāraṁ sarvatrailōkyapālanam |
sarvatrailōkyahartāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 3 ||

nāgādhirājavalayaṁ nāgahārēṇa bhūṣitam |
nāgakuṇḍalasamyuktaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 4 ||

akṣamālādharaṁ rudraṁ pārvatīpriyavallabham |
candraśēkharamīśānaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 5 ||

trilōcanaṁ daśabhujaṁ durgādēhārdhadhāriṇam |
vibhūtyabhyarcitaṁ dēvaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 6 ||

triśūladhāriṇaṁ dēvaṁ nāgābharaṇasundaram |
candraśēkharamīśānaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 7 ||

gaṅgādharāmbikānāthaṁ phaṇikuṇḍalamaṇḍitam |
kālakālaṁ girīśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 8 ||

śuddhasphaṭika saṅkāśaṁ śitikaṇṭhaṁ kr̥pānidhim |
sarvēśvaraṁ sadāśāntaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 9 ||

saccidānandarūpaṁ ca parānandamayaṁ śivam |
vāgīśvaraṁ cidākāśaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 10 ||

śipiviṣṭaṁ sahasrākṣaṁ kailāsācalavāsinam |
hiraṇyabāhuṁ sēnānyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 11 ||

aruṇaṁ vāmanaṁ tāraṁ vāstavyaṁ caiva vāstavam |
jyēṣṭaṁ kaniṣṭhaṁ gaurīśaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 12 ||

harikēśaṁ sanandīśaṁ uccairghōṣaṁ sanātanam |
aghōrarūpakaṁ kumbhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 13 ||

pūrvajāvarajaṁ yāmyaṁ sūkṣmaṁ taskaranāyakam |
nīlakaṇṭhaṁ jaghanyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 14 ||

surāśrayaṁ viṣaharaṁ varmiṇaṁ ca varūdhinam
mahāsēnaṁ mahāvīraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 15 ||

kumāraṁ kuśalaṁ kūpyaṁ vadānyaṁ ca mahāratham |
tauryātauryaṁ ca dēvyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 16 ||

daśakarṇaṁ lalāṭākṣaṁ pañcavaktraṁ sadāśivam |
aśēṣapāpasaṁhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 17 ||

nīlakaṇṭhaṁ jagadvandyaṁ dīnanāthaṁ mahēśvaram |
mahāpāpasaṁhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 18 ||

cūḍāmaṇīkr̥tavibhuṁ valayīkr̥tavāsukim |
kailāsavāsinaṁ bhīmaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 19 ||

karpūrakundadhavalaṁ narakārṇavatārakam |
karuṇāmr̥tasindhuṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 20 ||

mahādēvaṁ mahātmānaṁ bhujaṅgādhipakaṅkaṇam |
mahāpāpaharaṁ dēvaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 21 ||

bhūtēśaṁ khaṇḍaparaśuṁ vāmadēvaṁ pinākinam |
vāmē śaktidharaṁ śrēṣṭhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 22 ||

phālēkṣaṇaṁ virūpākṣaṁ śrīkaṇṭhaṁ bhaktavatsalam |
nīlalōhitakhaṭvāṅgaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 23 ||

kailāsavāsinaṁ bhīmaṁ kaṭhōraṁ tripurāntakam |
vr̥ṣāṅkaṁ vr̥ṣabhārūḍhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 24 ||

sāmapriyaṁ sarvamayaṁ bhasmōddhūlitavigraham |
mr̥tyuñjayaṁ lōkanāthaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 25 ||

dāridryaduḥkhaharaṇaṁ ravicandrānalēkṣaṇam |
mr̥gapāṇiṁ candramauliṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 26 ||

sarvalōkabhayākāraṁ sarvalōkaikasākṣiṇam |
nirmalaṁ nirguṇākāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 27 ||

sarvatattvātmakaṁ sāmbaṁ sarvatattvavidūrakam |
sarvatattvasvarūpaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 28 ||

sarvalōkaguruṁ sthāṇuṁ sarvalōkavarapradam |
sarvalōkaikanētraṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 29 ||

manmathōddharaṇaṁ śaivaṁ bhavabhargaṁ parātmakam |
kamalāpriyapūjyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 30 ||

tējōmayaṁ mahābhīmaṁ umēśaṁ bhasmalēpanam |
bhavarōgavināśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 31 ||

svargāpavargaphaladaṁ raghunāthavarapradam |
nagarājasutākāntaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 32 ||

mañjīrapādayugalaṁ śubhalakṣaṇalakṣitam |
phaṇirājavirājaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 33 ||

nirāmayaṁ nirādhāraṁ nissaṅgaṁ niṣprapañcakam |
tējōrūpaṁ mahāraudraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 34 ||

sarvalōkaikapitaraṁ sarvalōkaikamātaram |
sarvalōkaikanāthaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 35 ||

citrāmbaraṁ nirābhāsaṁ vr̥ṣabhēśvaravāhanam |
nīlagrīvaṁ caturvaktraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 36 ||

ratnakañcukaratnēśaṁ ratnakuṇḍalamaṇḍitam |
navaratnakirīṭaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 37 ||

divyaratnāṅgulīsvarṇaṁ kaṇṭhābharaṇabhūṣitam |
nānāratnamaṇimayaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 38 ||

ratnāṅgulīyavilasatkaraśākhānakhaprabham |
bhaktamānasagēhaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 39 ||

vāmāṅgabhāgavilasadambikāvīkṣaṇapriyam |
puṇḍarīkanibhākṣaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 40 ||

sampūrṇakāmadaṁ saukhyaṁ bhaktēṣṭaphalakāraṇam |
saubhāgyadaṁ hitakaraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 41 ||

nānāśāstraguṇōpētaṁ sphuranmaṅgala vigraham |
vidyāvibhēdarahitaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 42 ||

apramēyaguṇādhāraṁ vēdakr̥drūpavigraham |
dharmādharmapravr̥ttaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 43 ||

gaurīvilāsasadanaṁ jīvajīvapitāmaham |
kalpāntabhairavaṁ śubhraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 44 ||

sukhadaṁ sukhanāśaṁ ca duḥkhadaṁ duḥkhanāśanam |
duḥkhāvatāraṁ bhadraṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 45 ||

sukharūpaṁ rūpanāśaṁ sarvadharmaphalapradam |
atīndriyaṁ mahāmāyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 46 ||

sarvapakṣimr̥gākāraṁ sarvapakṣimr̥gādhipam |
sarvapakṣimr̥gādhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 47 ||

jīvādhyakṣaṁ jīvavandyaṁ jīvaṁ jīvanarakṣakam |
jīvakr̥jjīvaharaṇaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 48 ||

viśvātmānaṁ viśvavandyaṁ vajrātmā vajrahastakam |
vajrēśaṁ vajrabhūṣaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 49 ||

gaṇādhipaṁ gaṇādhyakṣaṁ pralayānalanāśakam |
jitēndriyaṁ vīrabhadraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 50 ||

tryambakaṁ mr̥ḍaṁ śūraṁ ariṣaḍvarganāśakam |
digambaraṁ kṣōbhanāśaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 51 ||

kundēnduśaṅkhadhavalaṁ bhaganētrabhidujjvalam |
kālāgnirudraṁ sarvajñaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 52 ||

kambugrīvaṁ kambukaṇṭhaṁ dhairyadaṁ dhairyavardhakam |
śārdūlacarmavasanaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 53 ||

jagadutpattihētuṁ ca jagatpralayakāraṇam |
pūrṇānandasvarūpaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 54 ||

sargakēśaṁ mahattējaṁ puṇyaśravaṇakīrtanam |
brahmāṇḍanāyakaṁ tāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 55 ||

mandāramūlanilayaṁ mandārakusumapriyam |
br̥ndārakapriyataraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 56 ||

mahēndriyaṁ mahābāhuṁ viśvāsaparipūrakam |
sulabhāsulabhaṁ labhyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 57 ||

bījādhāraṁ bījarūpaṁ nirbījaṁ bījavr̥ddhidam |
parēśaṁ bījanāśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 58 ||

yugākāraṁ yugādhīśaṁ yugakr̥dyuganāśakam |
parēśaṁ bījanāśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 59 ||

dhūrjaṭiṁ piṅgalajaṭaṁ jaṭāmaṇḍalamaṇḍitam |
karpūragauraṁ gaurīśaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 60 ||

surāvāsaṁ janāvāsaṁ yōgīśaṁ yōgipuṅgavam |
yōgadaṁ yōgināṁ siṁhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 61 ||

uttamānuttamaṁ tattvaṁ andhakāsurasūdanam |
bhaktakalpadrumastōmaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 62 ||

vicitramālyavasanaṁ divyacandanacarcitam |
viṣṇubrahmādi vandyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 63 ||

kumāraṁ pitaraṁ dēvaṁ śritacandrakalānidhim |
brahmaśatruṁ jaganmitraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 64 ||

lāvaṇyamadhurākāraṁ karuṇārasavāradhim |
bhruvōrmadhyē sahasrārciṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 65 ||

jaṭādharaṁ pāvakākṣaṁ vr̥kṣēśaṁ bhūmināyakam |
kāmadaṁ sarvadāgamyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 66 ||

śivaṁ śāntaṁ umānāthaṁ mahādhyānaparāyaṇam |
jñānapradaṁ kr̥ttivāsaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 67 ||

vāsukyuragahāraṁ ca lōkānugrahakāraṇam |
jñānapradaṁ kr̥ttivāsaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 68 ||

śaśāṅkadhāriṇaṁ bhargaṁ sarvalōkaikaśaṅkaram |
śuddhaṁ ca śāśvataṁ nityaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 69 ||

śaraṇāgatadīnārtaparitrāṇaparāyaṇam |
gambhīraṁ ca vaṣaṭkāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 70 ||

bhōktāraṁ bhōjanaṁ bhōjyaṁ jētāraṁ jitamānasam |
karaṇaṁ kāraṇaṁ jiṣṇuṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 71 ||

kṣētrajñaṁ kṣētrapālaṁ ca parārdhaikaprayōjanam |
vyōmakēśaṁ bhīmavēṣaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 72 ||

bhavaghnaṁ taruṇōpētaṁ kṣōdiṣṭaṁ yamanāśakam |
hiraṇyagarbhaṁ hēmāṅgaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 73 ||

dakṣaṁ cāmuṇḍajanakaṁ mōkṣadaṁ mōkṣakāraṇaṁ |
hiraṇyadaṁ hēmarūpaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 74 ||

mahāśmaśānanilayaṁ pracchannasphaṭikaprabham |
vēdāsyaṁ vēdarūpaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 75 ||

sthiraṁ dharmaṁ umānāthaṁ brahmaṇyaṁ cāśrayaṁ vibhum |
jagannivāsaṁ prathamaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 76 ||

rudrākṣamālābharaṇaṁ rudrākṣapriyavatsalam |
rudrākṣabhaktasaṁstōmaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 77 ||

phaṇīndravilasatkaṇṭhaṁ bhujaṅgābharaṇapriyam |
dakṣādhvaravināśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 78 ||

nāgēndravilasatkarṇaṁ mahīndravalayāvr̥tam |
munivandyaṁ muniśrēṣṭhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 79 ||

mr̥gēndracarmavasanaṁ munīnāmēkajīvanam |
sarvadēvādipūjyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 80 ||

nidhanēśaṁ dhanādhīśaṁ apamr̥tyuvināśanam |
liṅgamūrtimaliṅgātmaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 81 ||

bhaktakalyāṇadaṁ vyastaṁ vēdavēdāntasaṁstutam |
kalpakr̥tkalpanāśaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 82 ||

ghōrapātakadāvāgniṁ janmakarmavivarjitam |
kapālamālābharaṇaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 83 ||

mātaṅgacarmavasanaṁ virāḍrūpavidārakam |
viṣṇukrāntamanantaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 84 ||

yajñakarmaphalādhyakṣaṁ yajñavighnavināśakam |
yajñēśaṁ yajñabhōktāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 85 ||

kālādhīśaṁ trikālajñaṁ duṣṭanigrahakārakam |
yōgimānasapūjyaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 86 ||

mahōnnatamahākāyaṁ mahōdaramahābhujam |
mahāvaktraṁ mahāvr̥ddhaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 87 ||

sunētraṁ sulalāṭaṁ ca sarvabhīmaparākramam |
mahēśvaraṁ śivataraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 88 ||

samastajagadādhāraṁ samastaguṇasāgaram |
satyaṁ satyaguṇōpētaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 89 ||

māghakr̥ṣṇacaturdaśyāṁ pūjārthaṁ ca jagadgurōḥ |
durlabhaṁ sarvadēvānāṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 90 ||

tatrāpi durlabhaṁ manyēt nabhōmāsēnduvāsarē |
pradōṣakālē pūjāyāṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 91 ||

taṭākaṁ dhananikṣēpaṁ brahmasthāpyaṁ śivālayam |
kōṭikanyāmahādānaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 92 ||

darśanaṁ bilvavr̥kṣasya sparśanaṁ pāpanāśanam |
aghōrapāpasaṁhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 93 ||

tulasī bilva nirguṇḍī jambīrāmalakaṁ tathā |
pañcabilvamiti khyātaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 94 ||

akhaṇḍabilvapatraiśca pūjayēnnandikēśvaram |
mucyatē sarvapāpēbhyaḥ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 95 ||

sālaṅkr̥tā śatāvr̥ttā kanyākōṭisahasrakam |
sāmrājyapr̥thvīdānaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 96 ||

dantyaśvakōṭidānāni aśvamēdhasahasrakam |
savatsadhēnudānāni ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 97 ||

caturvēdasahasrāṇi bhāratādipurāṇakam |
sāmrājyapr̥thvīdānaṁ ca ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 98 ||

sarvaratnamayaṁ mēruṁ kāñcanaṁ divyavastrakam |
tulābhāgaṁ śatāvartaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 99 ||

aṣṭōttaraśśataṁ bilvaṁ yō:’rcayēlliṅgamastakē |
atharvōktaṁ vadēdyastu ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 100 ||

kāśīkṣētranivāsaṁ ca kālabhairavadarśanam |
aghōrapāpasaṁhāraṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 101 ||

aṣṭōttaraśataślōkaiḥ stōtrādyaiḥ pūjayēdyathā |
trisandhyaṁ mōkṣamāpnōti ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 102 ||

dantikōṭisahasrāṇāṁ bhūḥ hiraṇyasahasrakam |
sarvakratumayaṁ puṇyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 103 ||

putrapautrādikaṁ bhōgaṁ bhuktvā cātra yathēpsitam |
antē ca śivasāyujyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 104 ||

viprakōṭisahasrāṇāṁ vittadānāśca yatphalam |
tatphalaṁ prāpnuyātsatyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 105 ||

tvannāmakīrtanaṁ tattvaṁ tavapādāmbu yaḥ pibēt |
jīvanmuktōbhavēnnityaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 106 ||

anēkadānaphaladaṁ anantasukr̥tādikam |
tīrthayātrākhilaṁ puṇyaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 107 ||

tvaṁ māṁ pālaya sarvatra padadhyānakr̥taṁ tava |
bhavanaṁ śāṅkaraṁ nityaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 108 ||

umayāsahitaṁ dēvaṁ savāhanagaṇaṁ śivam |
bhasmānuliptasarvāṅgaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 109 ||

sālagrāmasahasrāṇi viprāṇāṁ śatakōṭikam |
yajñakōṭisahasrāṇi ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 110 ||

ajñānēna kr̥taṁ pāpaṁ jñānēnāpi kr̥taṁ ca yat |
tatsarvaṁ nāśamāyātu ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 111 ||

ēkaikabilvapatrēṇa kōṭiyajñaphalaṁ bhavēt |
mahādēvasya pūjārthaṁ ēkabilvaṁ śivārpaṇam || 112 ||

amr̥tōdbhavavr̥kṣasya mahādēvapriyasya ca |
mucyantē kaṇṭakāghātāt kaṇṭakēbhyō hi mānavāḥ || 113 ||

ēkakālē paṭhēnnityaṁ sarvaśatrunivāraṇam |
dvikālē ca paṭhēnnityaṁ manōrathaphalapradam |
trikālē ca paṭhēnnityaṁ āyurvardhyō dhanapradam |
acirātkāryasiddhiṁ ca labhatē nātra saṁśayaḥ || 114 ||

ēkakālaṁ dvikālaṁ vā trikālaṁ yaḥ paṭhēnnaraḥ |
lakṣmīprāptiśśivāvāsaḥ śivēna saha mōdatē || 115 ||

kōṭijanmakr̥taṁ pāpaṁ arcanēna vinaśyati |
saptajanmakr̥taṁ pāpaṁ śravaṇēna vinaśyati |
janmāntarakr̥taṁ pāpaṁ paṭhanēna vinaśyati |
divārātrakr̥taṁ pāpaṁ darśanēna vinaśyati |

kṣaṇēkṣaṇēkr̥taṁ pāpaṁ smaraṇēna vinaśyati |
pustakaṁ dhārayēddēhī ārōgyaṁ bhayanāśanam || 116 ||

yēmāmananya śaraṇāssatataṁ varēṇyaṁ |
sampūjayanti navakōmala bilvapatraiḥ |
tē nirguṇā:’pi guṇāṁ budhayō bhavanti |
vindanti bhaktimanubhukta samasta bhōgāḥ ||

iti bilvāṣṭōttaraśatanāmastōtraṁ sampūrṇam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *