Skip to content

# Choose Language:

Bhaye Pragat Kripala Lyrics in English

bhaye pragat kripala lyrics - भये प्रगट कृपाला - Ram bhajanPin

Bhaye Pragat Kripala is a very popular Bhajan of Lord Shri Ram. Get Bhaye Pragat Kripala Lyrics in English Pdf here and sing it for the grace of Lord Rama.

Bhaye Pragat Kripala Lyrics in English 

bhaye pragat kripala deendayala,
kausalya hitkari |
harashit mahatari, muni mana hari,
adbhut roop bichari ||

lochan abhirama, tanu ghanasyama,
nij aayudh bhujchari |
bhushan banmala, nayan bisala,
sobhasindhu kharari ||

kah dui kar jori, astuti tori,
kehi bidhi karun ananta |
maya gun gyanateet amana,
ved puran bhananta ||

karuna sukh sagar, sab gun aagar,
jehi gavahin shruti santa |
so mam hit lagi, jan anuragi,
bhayau pragat shreekanta ||

brahmand nikaya, nirmit maya,
rom rom prati bed kahay |
mam ur so basi, yah upahasi,
sunat dhir mati thir na rahay.

upaja jab gyana, prabhu musukana,
charit bahut bidhi keenh chahay |
kahi katha suhaee, maatu bujhaee,
jehi prakaar sut prem lahay ||

mata puni boli, so mati doli,
tajahu taat yah roopa |
keejay sisulila, ati priyasila,
yah sukh param anupa ||

suni bachan sujaana, rodan thaana,
hoi balak surabhoopa |
yah charit je gavahin, haripad pavahin,
te na parahin bhavakoopa ||

bhaye pragat kripala, deendayala,
kausalya hitakari |
harashit mahatari, muni mana hari,
adbhut roop bichari ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *