Skip to content

# Choose Language:

Batuk Bhairav Chalisa in English

Batuk Bhairav Chalisa lyrics pdf or Batuka Bhairava ChalisaPin

Batuk Bhairav Chalisa is a 40-verse stotra for worshiping Lord Batuk Bhairav. Get Sri Batuk Bhairav Chalisa in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva and liberation from all sins. In Shiva Purana, Batuka Bhairava is described as the complete form of Lord Shiva.

Batuk Bhairav Chalisa in English 

॥ Doha ॥

Vishwanatha Ko Sumira Mana
Dhara Ganesha Ka Dhyana ।
Bhairava Chalisa Rachun
Kripa Karahu Bhagawana॥

Batuknatha Bhairava Bhajun
Shri Kali Ke Lala ।
Chhitarmala Para Kara Kripa
Kashi Ke Kutawala॥

॥ Chaupai ॥

Jaya Jaya Shri Kali Ke Lala ।
Raho Dasa Para Sada Dayala॥

Bhairava Bhishana Bhima Kapali ।
Krodhavanta Lochana Me Lali॥

Kara Trishula Hain Kathina Karala ।
Gala Mein Prabhu Mundana Ki Mala॥

Krishna Rupa Tana Varna Vishala ।
Pikara Mada Rahta Matawala॥

Rudra Batuka Bhaktana Ke Sangi ।
Preta Natha Bhutesha Bhujangi॥

Traila Tesha Hain Nama Tumhara ।
Chakra Tunda Amaresha Piyara॥

Shekharachandra Kapala Biraje ।
Swana Sawari Pe Prabhu Gaje॥

Shiva Nakulesha Chanda Ho Swami ।
Baijanatha Prabhu Namo Namami॥

Ashwanatha Krodhesha Bakhane ।
Bhairo Kala Jagata Ne Jane॥

Gayatri Kahen Nimisha Digambara ।
Jagannatha Unnata Adambara॥

Kshetrapala Dasapana Kahaye ।
Manjula Umananda Kahalaye॥

Chakranatha Bhaktana Hitakari ।
Kahein Trayambaka Saba Nara Nari॥

Samharaka Sunanda Taba Nama ।
Karahu Bhakta Ke Purana Kama॥

Natha Pishachana Ke Ho Pyare ।
Sankata Metahu Sakala Hamare॥

Krityayu Sundara Ananda ।
Bhakta Janana Ke Katahu Phanda॥

Karana Lamba Bhaya Bhanjana ।
Namonatha Jaya Jagamana Ranjana॥

Ho Tum Deva Trilochana Natha ।
Bhakta Charana Me Navata Matha॥

Twanga Ashatanga Rudra Ke Lala ।
Mahakala Kalon Ke Kala॥

Tapa Vimochana Ari Dala Nasa ।
Bhala Chandrama Karahi Prakasha॥

Shveta Kala Aru Lala Sharira ।
Mastaka Mukuta Shisha Para Chira॥

Kali Ke Lala Baladhari ।
Kahan Taka Shobha Kahun Tumhari॥

Shankara Ke Avatara Kripala ।
Raho Chakachaka Pi Mada Pyala॥

Shankara Ke Avatara Kripala ।
Batuka Natha Chetaka Dikhalao॥

Ravi Ke Dina Jana Bhoga Lagawein ।
Dhupa Dipa Naivedya Chadhawein॥

Darshana Karke Bhakta Sihavein ।
Daruda Kida Hara Pilawein॥

Matha Me Sundara Latakat Jhawa ।
Siddha Karya Kara Bhairo Baba॥

Natha Apka Yasha Nahi Thoda ।
Karamein Subhaga Sushobhita Koda॥

Kati Ghunghra Surile Bajata ।
Kanchanamaya Simhasana Rajata॥

Nara Nari Saba Tumko Dhyawahin ।
Manvancchita Icchaphala Pawahin॥

Bhopa Hain Apke Pujari ।
Karein Arti Sewa Bhari॥

Bhairava Bhata Apka Gaun ।
Bara Bara Pada Shisha Navaun॥

Apahi Vare Chhijana Dhaye ।
Ailadi Ne Rudana Machaye॥

Bahana Tyagi Bhai Kahan Jawe ।
To Bina Ko Mohi Bhata Pinhawe॥

Roye Batuka Natha Karuna Kara ।
Gaye Hiware Mein Tuma Jakara॥

Dukhita Bhaya Ailadi Bala ।
Taba Hara Ka Simhasana Hala॥

Samaya Vyaha Ka Jisa Dina Aya ।
Prabhu Ne Tumako Turata Pathaya॥

Vishnu Kahi Mata Vilamba Lagao ।
Tina Divas Ko Bhairava Jao॥

Dala Pathana Sanga Lekara Dhaya ।
Ailadi Ko Bhata Pinhaya॥

Purana Asa Bahan Ki Kini ।
Surkha Chundari Sira Dhara Dini॥

Bhata Bahira Laute Guna Grami ।
Namo Namami Antaryami॥

॥ Doha ॥

Jaya Jaya Bhairava Batuka
Swami Sankata Tara ।
Kripa Dasa Para Kijiye
Shankara Ke Avatara॥

Jo Yaha Chalisa Padhe
Prem Sahita Sata Bara ।
Us Ghara Sarvananda Hon
Vaibhava Bare Apara॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *