Skip to content

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Bengali – শ্রী লক্ষ্মীর অষ্টোত্তর শতনামাবলী

Sri Lakshmi Ashtothram or lakshmi ashtottara shatanamavaliPin

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali or Lakshmi Ashtothram is the 108 names of Goddess Lakshmi, who is the goddess of wealth and prosperity. Get Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Bengali Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Goddess Lakshmi to get blessed with peace and prosperity.

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Bengali – শ্রী লক্ষ্মীর অষ্টোত্তর শতনামাবলী

ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাচে নমঃ । ৯

ওঁ পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ । ১৮

ওঁ নিত্যপুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অদিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বসুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বসুধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ । ২৭

ওঁ কামাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রোধসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনুগ্রহপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশোকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ । ৩৬

ওঁ লোকশোকবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোকমাত্রে নমঃ ।
ওঁ পদ্মপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মোদ্ভবায়ৈ নমঃ । ৪৫

ওঁ পদ্মমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মমালাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মগন্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসন্নায়ৈ নমঃ । ৫৪

ওঁ প্রসাদাভিমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রবদনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রসহোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দুশীতলায়ৈ নমঃ । ৬৩

ওঁ আহ্লাদজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যনাশিন্যৈ নমঃ । ৭২

ওঁ প্রীতিপুষ্করিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্লমাল্যাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাস্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিল্বনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরারোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ যশস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বসুন্ধরায়ৈ নমঃ । ৮১

ওঁ উদারাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হেমমালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ স্ত্রৈণসৌম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভপ্রদায়ে নমঃ ।
ওঁ নৃপবেশ্মগতানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ । ৯০

ওঁ বসুপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যপ্রাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রতনয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মঙ্গল়া দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবক্ষস্স্থলস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নাক্ষ্যৈ নমঃ । ৯৯

ওঁ নারায়ণসমাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোপদ্রব বারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ । ১০৮

ইতি শ্রী লক্ষ্মীর অষ্টোত্তর শতনামাবলী নামাবলিঃ ॥

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।