Skip to content

Damodarastakam Lyrics in Bengali – শ্রী দামোদরাষ্টাকং

Damodarastakam or Damodarashtakam or Damodar AshtakamPin

Damodara Ashtakam is an eight verse hymn, from the Padma purana, in praise of Lord Sri Krishna. Damodara literally means “Rope tied around the belly” in Sanskrit, where “Dam” means a rope or cord, and “udara” means Stomach.  Get Sri Damodarastakam Lyrics in Bengali Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Sri Krishna.

Damodarastakam Lyrics in Bengali – শ্রী দামোদরাষ্টাকং 

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং |
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা || 1 ||

রুদন্তং মুহুর্নেত্রয়ুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজয়ুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং |
মুহুঃ শ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ || 2 ||

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ |
তদীয়েষিতাজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে || 3 ||

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেষাদপীহ |
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ || 4 ||

ইদং তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈর্-
বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা |
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তধরং মে
মনস্যাবিরাস্তাং অলং লক্ষলাভৈঃ || 5 ||

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নং |
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু
গৃহাণেশ মাং অজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ || 6 ||

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ |
তথা প্রেমভক্তিং স্বকং মে প্রয়চ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ || 7 ||

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে |
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং || 8 ||

ইতি শ্রীমদ্পদ্মপুরাণে শ্রী দামোদরাষ্টাকং সম্পূর্ণং ||

1 thought on “Damodarastakam Lyrics in Bengali – শ্রী দামোদরাষ্টাকং”

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।